0

O programie

Jest to program upowszechniania piłki nożnej wśród najmłodszych mieszkańców Pomorza, realizowany we współpracy z APLG

O programie

Cele programu

Dzięki programowi „Biało-zielona przyszłość z Lotosem” dzieci będą miały równą szansę rozwoju fizycznego i realizację swoich pasji sportowych przez futbol w atmosferze fair play. Jednym z najistotniejszych elementów programu jest to, że nie koncentruje się on wyłącznie na wyszukiwaniu największych talentów wśród najmłodszych – z predyspozycjami do wyczynowego uprawiania sportu, ale obejmuje też swoim oddziaływaniem szeroką grupę dzieci i młodzieży, która chce grać w piłkę na poziomie amatorskim. W ramach programu sukcesywnie będą otwierane kolejne ośrodki działające w formie klubów partnerskich, klubów patronackich, oddziałów APLG lub filii Szkółki Piłkarskiej „Lechista".

Trenerzy z klubów przystępujących do programu zyskają dostęp do profesjonalnego programu szkolenia, kluby zostaną doposażone w sprzęt sportowy. Dzięki temu programowi Akademia największego klubu piłkarskiego Pomorza będzie mogła rozszerzyć swój zakres oddziaływania na teren województwa pomorskiego i okolice. Metodycznym i wieloletnim treningiem objętych zostanie ponad 3000 najmłodszych dzieci, a profesjonalnym szkoleniem zamiejscowym około 400 młodych adeptów z największym potencjałem sportowym.

O programie

Ośrodki treningowe
[{"id_centres":"1","name":"Akademia Pi\u0142karska LG","gps":"54.382994240698:18.640435578621","logo":"\/upload\/centres\/1_app_centres_logo_obraz1.png","address":"Ul. Za\u0142ogowa 2-6, 80-557 Gda\u0144sk ","city":"Gda\u0144sk","details":"<p align="justify">Misj\u0105 Akademii Pi\u0142karskiej LG jest wyedukowanie pi\u0142karza \u201ekompletnego\u201d, tzn. takiego zawodnika, kt\u00f3ry jest optymalnie ukszta\u0142towany pod wzgl\u0119dem sportowym jak i moralnym, potrafi\u0105cym z powodzeniem rywalizowa\u0107 w profesjonalnym sporcie. \u015acie\u017cka edukacyjna APLG zaczyna si\u0119 ju\u017c od pierwszego kontaktu z pi\u0142k\u0105, a\u017c po etap przygotowania do gry w dru\u017cynach seniorskich. <\/p>\r\n<br>\r\n<br>\r\n<p align="justify">Ponadto Akademia koordynuje i nadzoruje realizacj\u0119 programu Pi\u0142karska Przysz\u0142o\u015b\u0107 z LOTOSEM we wszystkich o\u015brodkach, wspiera swoim know-how kluby uczestnicz\u0105ce w programie oraz dba o odpowiednie zarz\u0105dzanie m\u0142odymi talentami.<\/p>\r\n<br>\r\n<br>\r\n<font size="2"><\/font size>","open":"1","created_date":"2013-09-06 08:32:29","active":"1","videos_image":"\/upload\/media\/1_app_centres_videos_image_player.png","galleries_image":"\/upload\/media\/1_app_centres_galleries_image_photo.png","showOrder":"1","email":"biuro@aplg.pl","phone":"690 493 472","nip":"","krs":"","contact_details":"Numer rachunku bankowego dla dru\u017cyn Akademii:
\r\n51 1090 1098 0000 0001 1466 5655\r\n
\r\n
\r\nNumer rachunku bankowego dla Szk\u00f3\u0142ki i oboz\u00f3w:
\r\nBank Zachodni WBK, V oddzia\u0142 w Gda\u0144sku
\r\n93 1090 1098 0000 0001 1744 7053","url":"\/centre\/id,1\/akademia_pilkarska_lg"},{"id_centres":"2","name":"Byt\u00f3w","gps":"54.178926:17.502505","logo":"","address":"Klub Sportowy U2 Byt\u00f3w, ul. Doma\u0144skiego 13, 77-100 Byt\u00f3w","city":"Byt\u00f3w","details":"O\u015brodek w Bytowie reprezentowany przez Uczniowski Klub Sportowy U-2 Byt\u00f3w do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Bia\u0142o-Zielona Przysz\u0142o\u015b\u0107 z Lotosem 3 wrze\u015bnia 2012 roku. Trenerem koordynatorem o\u015brodka jest pan Cezary Ko\u0142akowski.","open":"1","created_date":"2013-09-06 09:30:54","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"0","showOrder":"2","email":"","phone":"","nip":"","krs":"","contact_details":"","url":"\/centre\/id,2\/bytow"},{"id_centres":"3","name":"Ustka","gps":"54.574711:16.873409","logo":"","address":"ul. Sportowa 17, 79-270 Ustka ","city":"Ustka","details":"O\u015brodek w Ustce reprezentowany przez MKS Jantar Ustka do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Bia\u0142o-Zielona Przysz\u0142o\u015b\u0107 z Lotosem 15 grudnia 2012 roku. Trenerem koordynatorem o\u015brodka jest pan Piotr Piszko.","open":"1","created_date":"2013-09-06 09:32:26","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"0","showOrder":"3","email":"","phone":"","nip":"","krs":"","contact_details":"","url":"\/centre\/id,3\/ustka"},{"id_centres":"4","name":"Starogard Gda\u0144ski","gps":"53.969833:18.534597","logo":"","address":"ul. Olimpijczyk\u00f3w Starogardzkich 1, 83-200 Starogard Gda\u0144ski, ","city":"Starogard Gda\u0144ski","details":"O\u015brodek w Starogardzie Gda\u0144skim reprezentowany przez KP Starogard Gda\u0144ski do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Bia\u0142o-Zielona Przysz\u0142o\u015b\u0107 z Lotosem 22 wrze\u015bnia 2012 roku. Trenerem koordynatorem o\u015brodka jest pan Pawe\u0142 Siera\u0144ski.","open":"1","created_date":"2013-09-06 09:33:15","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"0","showOrder":"4","email":"","phone":"","nip":"","krs":"","contact_details":"","url":"\/centre\/id,4\/starogard_gdanski"},{"id_centres":"5","name":"Nowy Dw\u00f3r Gda\u0144ski","gps":"54.20673:19.122154","logo":"","address":"ul. Warszawska 22, 82-100 Nowy Dw\u00f3r Gda\u0144ski","city":"Nowy Dw\u00f3r Gda\u0144ski","details":"O\u015brodek w Nowym Dworze Gda\u0144skim reprezentowany przez Ludowy Klub Sportowy \u017bu\u0142awy Nowy Dw\u00f3r Gda\u0144ski do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Bia\u0142o-Zielona Przysz\u0142o\u015b\u0107 z Lotosem 10 maja 2013 roku. Trenerem koordynatorem o\u015brodka jest pan Arkadiusz Glazer.","open":"1","created_date":"2013-09-06 09:33:55","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"0","showOrder":"5","email":"","phone":"","nip":"","krs":"","contact_details":"","url":"\/centre\/id,5\/nowy_dwor_gdanski"},{"id_centres":"6","name":"Krokowa","gps":"54.787671:18.197086","logo":"","address":"84-110 Krokowa, S\u0142awoszyno, ul. Floriana Ceynowy 24","city":"Krokowa","details":"O\u015brodek w Krokowej reprezentowany przez Uczniowski Klub Sportowy Konsal S\u0142awoszyno do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Bia\u0142o-Zielona Przysz\u0142o\u015b\u0107 z Lotosem 13 wrze\u015bnia 2012 roku. Trenerem koordynatorem o\u015brodka jest pan Mariusz Roeske.","open":"1","created_date":"2013-09-06 09:35:16","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"0","showOrder":"6","email":"","phone":"","nip":"","krs":"","contact_details":"","url":"\/centre\/id,6\/krokowa"},{"id_centres":"7","name":"Gmina Pruszcz Gda\u0144ski","gps":"54.23106:18.636393","logo":"","address":"ul. D\u0142uga 20A , 83-031 \u0141\u0119gowo","city":"Pruszcz Gda\u0144ski","details":"O\u015brodek w gminie Pruszcz Gda\u0144ski reprezentowany przez O\u015brodek Kultury, Sportu i Rekreacji gminy Pruszcz Gda\u0144ski do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Bia\u0142o-Zielona Przysz\u0142o\u015b\u0107 z Lotosem 12 listopada 2012 roku. Trenerem koordynatorem o\u015brodka jest pan \u0141ukasz Gajowniczek.","open":"1","created_date":"2013-09-09 10:02:10","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"0","showOrder":"7","email":"","phone":"","nip":"","krs":"","contact_details":"","url":"\/centre\/id,7\/gmina_pruszcz_gdanski"},{"id_centres":"8","name":"Chojnice","gps":"53.697672:17.560977","logo":"","address":"ul. Mickiewicza 12, 89- 600 Chojnice","city":"Chojnice","details":"O\u015brodek w Chojnicach reprezentowany przez MKS Chojniczanka 1930 Chojnice do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Bia\u0142o-Zielona Przysz\u0142o\u015b\u0107 z Lotosem 3 wrze\u015bnia 2013 roku. Trenerem koordynatorem o\u015brodka jest pan Szymon Bibik.","open":"1","created_date":"2013-09-09 12:04:40","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"0","showOrder":"8","email":"","phone":"","nip":"","krs":"","contact_details":"","url":"\/centre\/id,8\/chojnice"},{"id_centres":"9","name":"St\u0119\u017cyca","gps":"54.210956:17.947882","logo":"","address":"ul. Sychty 4, 83-322 St\u0119\u017cyca","city":"St\u0119\u017cyca","details":"O\u015brodek w St\u0119\u017cycy reprezentowany przez Klub Sportowy Radunia St\u0119\u017cyca do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Bia\u0142o-Zielona Przysz\u0142o\u015b\u0107 z Lotosem 9 pa\u017adziernika 2013 roku. Trenerem koordynatorem o\u015brodka jest pan Ireneusz Stencel.","open":"1","created_date":"2013-10-16 10:21:14","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"0","showOrder":"9","email":"","phone":"","nip":"","krs":"","contact_details":"","url":"\/centre\/id,9\/stezyca"},{"id_centres":"10","name":"Kartuzy","gps":"54.338171:18.206467","logo":"","address":"ul. 3 Maja 34, 83-300 Kartuzy","city":"Kartuzy","details":"O\u015brodek w Kartuzach reprezentowany przez GKS Cartusia 1923 do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Bia\u0142o-Zielona Przysz\u0142o\u015b\u0107 z Lotosem 26 listopada 2013 roku. Trenerem koordynatorem o\u015brodka jest pan Piotr Kwiatkowski.","open":"1","created_date":"2013-10-17 13:35:41","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"0","showOrder":"10","email":"","phone":"","nip":"","krs":"","contact_details":"","url":"\/centre\/id,10\/kartuzy"},{"id_centres":"11","name":"Luzino","gps":"54.576601:18.103985","logo":"","address":"ul. Mickiewicza 22, 84-242 Luzino","city":"Luzino","details":"O\u015brodek w Luzinie reprezentowany przez Stowarzyszenie Kaszubskie Towarzystwo Sportowo Kulturalne w Luzinie do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Bia\u0142o-Zielona Przysz\u0142o\u015b\u0107 z Lotosem 14 grudnia 2013 roku. Trenerem koordynatorem o\u015brodka jest pan Pawe\u0142 Radecki.","open":"1","created_date":"2014-02-06 07:46:03","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"0","showOrder":"11","email":"","phone":"","nip":"","krs":"","contact_details":"","url":"\/centre\/id,11\/luzino"},{"id_centres":"12","name":"Elbl\u0105g","gps":"54.178979:19.3958449","logo":"","address":"ul. Krakusa 25, 82-300 Elblag","city":"Elbl\u0105g","details":"O\u015brodek w Elbl\u0105gu reprezentowany przez MMKS Concordia Elbl\u0105g do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Bia\u0142o-Zielona Przysz\u0142o\u015b\u0107 z Lotosem 10 maja 2014 roku. Trenerem koordynatorem o\u015brodka jest pan Krzysztof Machi\u0144ski.","open":"1","created_date":"2014-09-30 16:08:16","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"0","showOrder":"12","email":"","phone":"","nip":"","krs":"","contact_details":"","url":"\/centre\/id,12\/elblag"},{"id_centres":"13","name":"Kokoszki","gps":"54.3740911:18.4618115","logo":"","address":"ul. Budowlanych 49\/5, 80-980 Gda\u0144sk","city":"Gda\u0144sk","details":"O\u015brodek w Kokoszkach reprezentowany przez TKKF Jaguar Gda\u0144sk do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Bia\u0142o-Zielona Przysz\u0142o\u015b\u0107 z Lotosem 1 marca 2014 roku. Trenerem koordynatorem o\u015brodka jest pan Jacek Paszulewicz.","open":"1","created_date":"2014-09-30 16:11:17","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"0","showOrder":"13","email":"","phone":"","nip":"","krs":"","contact_details":"","url":"\/centre\/id,13\/kokoszki"},{"id_centres":"14","name":"S\u0142upsk","gps":"54.4532454:17.0269473","logo":"","address":"ul. Zielona 9, 76-200 S\u0142upsk","city":"S\u0142upsk","details":"O\u015brodek w S\u0142upsku reprezentowany przez Klub Sportowy Gryf S\u0142upsk do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Bia\u0142o-Zielona Przysz\u0142o\u015b\u0107 z Lotosem 1 wrze\u015bnia 2014 roku. Trenerem koordynatorem o\u015brodka jest pan Tomasz Sznigirewicz.","open":"1","created_date":"2014-09-30 16:15:11","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"0","showOrder":"14","email":"","phone":"","nip":"","krs":"","contact_details":"","url":"\/centre\/id,14\/slupsk"},{"id_centres":"15","name":"Malbork","gps":"54.0418974:19.0448506","logo":"","address":"ul. Toru\u0144ska 60, 82-200 Malbork","city":"Malbork","details":"O\u015brodek w Malborku reprezentowany przez M\u0142odzie\u017cowy O\u015brodek Pi\u0142karski Pomezania Malbork do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Bia\u0142o-Zielona Przysz\u0142o\u015b\u0107 z Lotosem 27 wrze\u015bnia 2014 roku. Trenerem koordynatorem o\u015brodka jest pan Rados\u0142aw Rabenda.","open":"1","created_date":"2014-09-30 16:18:11","active":"1","videos_image":"","galleries_image":"","showOrder":"15","email":"","phone":"","nip":"","krs":"","contact_details":"","url":"\/centre\/id,15\/malbork"}]

O programie

Stypendyści
-->
LOTOS

Aktualności

Wczytaj więcej aktualności

Skontaktuj się z nami

Akademia piłkarska

Tomasz Bocheński
Dyrektor Akademii
 

Skontaktuj się z nami

Akademia piłkarska

Tomasz Borkowski
Trener koordynator
 

Formularz rejestracji

Deklaracja przystąpienia do APLG

Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia.

FAQ

Najczęsciej zadawane pytania

 • W jakim wieku musi być dziecko, żeby zapisać je do programu?

  W zależności od ośrodka, prowadzimy zajęcia w grupach wiekowych 6-13 lat.

 • Jak zapisać dziecko do projektu?

  Należy bezpośrednio skontaktować się z koordynatorem danego ośrodka lub z trenerem prowadzącym.

 • Czy trzeba przejść jakieś testy?

  Zajęcia są dostępne dla wszystkich chętnych, na późniejszym etapie zawodnicy poddawani są selekcji, prowadzonej przez trenerów i koordynatorów.

 • Ile kosztuje udział w programie?

  Udział w programie jest bezpłatny, ośrodki pobierają jedynie składkę członkowską od zawodników zrzeszonych w klubie, której wysokość ustanawiają wewnętrzne statuty poszczególnych klubów.

 • Jak często prowadzone są treningi?

  W zależności od kategorii wiekowej 3, 4 lub 5 razy w tygodniu.

 • Czy treningi nie będą kolidowały z nauką szkole?

  Siatka godzin skorelowana jest z zajęciami w szkole. Treningi odbywają się popołudniami, chyba, że któryś zespół tworzy klasę sportową - wówczas treningi odbywają się w ramach zajęć lekcyjnych.

 • Jakie kwalifikacje posiada kadra trenerska?

  Trenerzy posiadają uprawnienia UEFA B lub UEFA A.

 • Czy podopieczni projektu biorą udział w jakiś rozgrywkach ?

  W większości uczestniczą w rozgrywkach organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej.

Przeczytaj pozostałe FAQ
best websites of the world