0

O programie

Jest to program upowszechniania piłki nożnej wśród najmłodszych mieszkańców Pomorza, realizowany we współpracy z APLG

O programie

Cele programu

Dzięki programowi „Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM” dzieci mają równą szansę rozwoju fizycznego i realizację swoich pasji sportowych przez futbol w atmosferze fair play. Jednym z najistotniejszych elementów programu jest to, że nie koncentruje się on wyłącznie na wyszukiwaniu największych talentów wśród najmłodszych – z predyspozycjami do wyczynowego uprawiania sportu, ale obejmuje też swoim oddziaływaniem szeroką grupę dzieci i młodzieży, która chce grać w piłkę na poziomie amatorskim. W ramach programu funkcjonuje 14 ośrodków w formie klubów partnerskich oraz Akademia Piłkarska LG, która jest jednocześnie operatorem jak i beneficjentem programu.

Program obejmuje także takie działania jak szkolenia dla trenerów, zakup sprzętu treningowego i sportowego, wspólne wyjazdy na obozy, stypendia sportowe zarówno dla najzdolniejszych zawodników jak i tych w trudnej sytuacji materialnej. Ponadto podpisane umowy partnerskie gwarantują przejście najbardziej utalentowanych zawodników do Akademii Piłkarskiej LG. Aktualnie metodycznym i wieloletnim treningiem objętych jest ponad 3000 najmłodszych dzieci, a profesjonalnym szkoleniem zamiejscowym około 400 młodych adeptów z największym potencjałem sportowym. Docelowo zawodnicy APLG mają zasilać młodzieżowe reprezentacje Polski oraz zawodowe kluby piłkarskie. Pierwsze efekty programu są już widoczne – w roku 2015 Marcin Wiśniewski (ur. 2001), który trafił do Gdańska ze Starogardu Gdańskiego, zagrał w dwumeczu przeciwko Irlandii w oficjalnym meczu Reprezentacji Polski do lat 15.

O programie

Ośrodki treningowe
[{"id_centres":"1","name":"Akademia Pi\u0142karska LG","gps":"54.382994240698:18.640435578621","logo":"\/upload\/centres\/1_app_centres_logo_obraz1.png","address":"Ul. Za\u0142ogowa 2-6, 80-557 Gda\u0144sk ","city":"Gda\u0144sk","details":"<p align="justify">Misj\u0105 Akademii Pi\u0142karskiej LG jest wyedukowanie pi\u0142karza \u201ekompletnego\u201d, tzn. takiego zawodnika, kt\u00f3ry jest optymalnie ukszta\u0142towany pod wzgl\u0119dem sportowym jak i moralnym, potrafi\u0105cym z powodzeniem rywalizowa\u0107 w profesjonalnym sporcie. \u015acie\u017cka edukacyjna APLG zaczyna si\u0119 ju\u017c od pierwszego kontaktu z pi\u0142k\u0105, a\u017c po etap przygotowania do gry w dru\u017cynach seniorskich. <\/p>\r\n<br>\r\n<br>\r\n<p align="justify">Ponadto Akademia koordynuje i nadzoruje realizacj\u0119 programu Pi\u0142karska Przysz\u0142o\u015b\u0107 z LOTOSEM we wszystkich o\u015brodkach, wspiera swoim know-how kluby uczestnicz\u0105ce w programie oraz dba o odpowiednie zarz\u0105dzanie m\u0142odymi talentami.<\/p>\r\n<br>\r\n<br>\r\n<font size="2"><\/font size>","open":"1","created_date":"2013-09-06 08:32:29","active":"1","videos_image":"\/upload\/media\/1_app_centres_videos_image_player.png","galleries_image":"\/upload\/media\/1_app_centres_galleries_image_photo.png","showOrder":"1","email":"biuro@aplg.pl","phone":"690 493 472","nip":"","krs":"","contact_details":"Numer rachunku bankowego dla dru\u017cyn Akademii:
\r\n51 1090 1098 0000 0001 1466 5655\r\n
\r\n
\r\nNumer rachunku bankowego dla Szk\u00f3\u0142ki i oboz\u00f3w:
\r\nBank Zachodni WBK, V oddzia\u0142 w Gda\u0144sku
\r\n93 1090 1098 0000 0001 1744 7053","url":"\/centre\/id,1\/akademia_pilkarska_lg"},{"id_centres":"2","name":"Byt\u00f3w","gps":"54.178926:17.502505","logo":"","address":"Klub Sportowy U2 Byt\u00f3w, ul. Doma\u0144skiego 13, 77-100 Byt\u00f3w","city":"Byt\u00f3w","details":"O\u015brodek w Bytowie reprezentowany przez Uczniowski Klub Sportowy U-2 Byt\u00f3w do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Pi\u0142karska Przysz\u0142o\u015b\u0107 z LOTOSEM 3 wrze\u015bnia 2012 roku. Trenerem koordynatorem o\u015brodka jest pan Cezary Ko\u0142akowski.","open":"1","created_date":"2013-09-06 09:30:54","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"0","showOrder":"2","email":"","phone":"","nip":"","krs":"","contact_details":"","url":"\/centre\/id,2\/bytow"},{"id_centres":"3","name":"Ustka","gps":"54.574711:16.873409","logo":"\/upload\/centres\/3_app_centres_logo_obraz1.png","address":"76-270 Ustka, stadion: ul. Sportowa 17; biuro: ul. D\u0105browszczak\u00f3w 2a","city":"Ustka","details":"O\u015brodek w Ustce reprezentowany przez MKS Jantar Ustka do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Pi\u0142karska Przysz\u0142o\u015b\u0107 z LOTOSEM 15 grudnia 2012 roku. Trenerem koordynatorem o\u015brodka jest pan Piotr Piszko.","open":"1","created_date":"2013-09-06 09:32:26","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"\/upload\/media\/3_app_centres_galleries_image_20160514_120843.jpg","showOrder":"3","email":"jantar.ustka@pomorski-zpn.pl","phone":"605051278","nip":"839-20-12-780","krs":"516264","contact_details":"Zgigniew Margol, 2000 - 530 682 694\r\nRados\u0142aw \u0141ukasik, 2001 - 691 822 143\r\nDominik Kaczmarek, 2003 - 606 681 412\r\nPiotr Semenowicz, 2004 - 603 086 679\r\nPiotr Szwakiel, 2005\/06 - 781 016 897","url":"\/centre\/id,3\/ustka"},{"id_centres":"4","name":"Starogard Gda\u0144ski","gps":"53.969833:18.534597","logo":"\/upload\/centres\/4_app_centres_logo_kps_logo_duze_bez_tla.png","address":"ul. Olimpijczyk\u00f3w Starogardzkich 1, 83-200 Starogard Gda\u0144ski, ","city":"Starogard Gda\u0144ski","details":"O\u015brodek w Starogardzie Gda\u0144skim reprezentowany przez KP Starogard Gda\u0144ski do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Pi\u0142karska Przysz\u0142o\u015b\u0107 z LOTOSEM 22 wrze\u015bnia 2012 roku. Trenerem koordynatorem o\u015brodka jest pan Pawe\u0142 Siera\u0144ski.","open":"1","created_date":"2013-09-06 09:33:15","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"0","showOrder":"4","email":"","phone":"","nip":"","krs":"","contact_details":"","url":"\/centre\/id,4\/starogard_gdanski"},{"id_centres":"5","name":"Nowy Dw\u00f3r Gda\u0144ski","gps":"54.20673:19.122154","logo":"","address":"ul. Warszawska 22, 82-100 Nowy Dw\u00f3r Gda\u0144ski","city":"Nowy Dw\u00f3r Gda\u0144ski","details":"O\u015brodek w Nowym Dworze Gda\u0144skim reprezentowany przez Ludowy Klub Sportowy \u017bu\u0142awy Nowy Dw\u00f3r Gda\u0144ski do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Pi\u0142karska Przysz\u0142o\u015b\u0107 z LOTOSEM 10 maja 2013 roku. Trenerem koordynatorem o\u015brodka jest pan Arkadiusz Glazer.","open":"1","created_date":"2013-09-06 09:33:55","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"0","showOrder":"5","email":"","phone":"","nip":"","krs":"","contact_details":"","url":"\/centre\/id,5\/nowy_dwor_gdanski"},{"id_centres":"6","name":"Krokowa","gps":"54.787671:18.197086","logo":"","address":"84-110 Krokowa, S\u0142awoszyno, ul. Floriana Ceynowy 24","city":"Krokowa","details":"O\u015brodek w Krokowej reprezentowany przez Uczniowski Klub Sportowy Konsal S\u0142awoszyno do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Pi\u0142karska Przysz\u0142o\u015b\u0107 z LOTOSEM 6 marca 2013 roku. Trenerem koordynatorem o\u015brodka jest pan Mariusz Roeske.","open":"1","created_date":"2013-09-06 09:35:16","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"0","showOrder":"6","email":"","phone":"","nip":"","krs":"","contact_details":"","url":"\/centre\/id,6\/krokowa"},{"id_centres":"7","name":"Gmina Pruszcz Gda\u0144ski","gps":"54.23106:18.636393","logo":"","address":"ul. D\u0142uga 20A , 83-031 \u0141\u0119gowo","city":"Pruszcz Gda\u0144ski","details":"O\u015brodek w gminie Pruszcz Gda\u0144ski reprezentowany przez O\u015brodek Kultury, Sportu i Rekreacji gminy Pruszcz Gda\u0144ski do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Pi\u0142karska Przysz\u0142o\u015b\u0107 z LOTOSEM 12 listopada 2012 roku. Trenerem koordynatorem o\u015brodka jest pan \u0141ukasz Gajowniczek.","open":"1","created_date":"2013-09-09 10:02:10","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"0","showOrder":"7","email":"","phone":"","nip":"","krs":"","contact_details":"","url":"\/centre\/id,7\/gmina_pruszcz_gdanski"},{"id_centres":"8","name":"Chojnice","gps":"53.697672:17.560977","logo":"","address":"ul. Mickiewicza 12, 89- 600 Chojnice","city":"Chojnice","details":"O\u015brodek w Chojnicach reprezentowany przez MKS Chojniczanka 1930 Chojnice do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Pi\u0142karska Przysz\u0142o\u015b\u0107 z LOTOSEM 3 wrze\u015bnia 2013 roku.","open":"1","created_date":"2013-09-09 12:04:40","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"0","showOrder":"8","email":"","phone":"","nip":"","krs":"","contact_details":"","url":"\/centre\/id,8\/chojnice"},{"id_centres":"9","name":"St\u0119\u017cyca","gps":"54.210956:17.947882","logo":"\/upload\/centres\/9_app_centres_logo_herb-rywala-gryftczew2001_215.jpg","address":"ul. Abrahama 11, 83-322 St\u0119\u017cyca","city":"St\u0119\u017cyca","details":"O\u015brodek w St\u0119\u017cycy reprezentowany przez Klub Sportowy Radunia St\u0119\u017cyca do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Pi\u0142karska Przysz\u0142o\u015b\u0107 z LOTOSEM 9 pa\u017adziernika 2013 roku. Trenerem koordynatorem o\u015brodka jest pan Ireneusz Stencel.","open":"1","created_date":"2013-10-16 10:21:14","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"0","showOrder":"9","email":"","phone":"","nip":"","krs":"","contact_details":"","url":"\/centre\/id,9\/stezyca"},{"id_centres":"10","name":"Kartuzy","gps":"54.338171:18.206467","logo":"\/upload\/centres\/10_app_centres_logo_logo_cartusi.jpg","address":"ul. 3 Maja 34, 83-300 Kartuzy","city":"Kartuzy","details":"O\u015brodek w Kartuzach reprezentowany przez GKS Cartusia 1923 do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Pi\u0142karska Przysz\u0142o\u015b\u0107 z LOTOSEM 26 listopada 2013 roku. Trenerem koordynatorem o\u015brodka jest pan Piotr Kwiatkowski.","open":"1","created_date":"2013-10-17 13:35:41","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"0","showOrder":"10","email":"biuro@cartusia1923.pl","phone":"(58) 685-32-45","nip":"","krs":"","contact_details":"","url":"\/centre\/id,10\/kartuzy"},{"id_centres":"11","name":"Luzino","gps":"54.576601:18.103985","logo":"\/upload\/centres\/11_app_centres_logo_logo_kts-k_gosrit.JPG","address":"ul. Mickiewicza 22, 84-242 Luzino","city":"Luzino","details":"O\u015brodek w Luzinie reprezentowany przez Stowarzyszenie Kaszubskie Towarzystwo Sportowo Kulturalne w Luzinie do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Pi\u0142karska Przysz\u0142o\u015b\u0107 z LOTOSEM 14 grudnia 2013 roku. Trenerem koordynatorem o\u015brodka jest pan Pawe\u0142 Radecki.","open":"1","created_date":"2014-02-06 07:46:03","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"0","showOrder":"11","email":"promocja@gosrit.luzino.pl","phone":"","nip":"5882302124","krs":"0000322094","contact_details":"","url":"\/centre\/id,11\/luzino"},{"id_centres":"12","name":"Elbl\u0105g","gps":"54.178979:19.3958449","logo":"","address":"ul. Krakusa 25, 82-300 Elblag","city":"Elbl\u0105g","details":"O\u015brodek w Elbl\u0105gu reprezentowany przez MMKS Concordia Elbl\u0105g do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Pi\u0142karska Przysz\u0142o\u015b\u0107 z LOTOSEM 10 maja 2014 roku. Trenerem koordynatorem o\u015brodka jest pan Krzysztof Machi\u0144ski.","open":"1","created_date":"2014-09-30 16:08:16","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"\/upload\/media\/12_app_centres_galleries_image_news_pic.jpg","showOrder":"12","email":"","phone":"","nip":"","krs":"","contact_details":"","url":"\/centre\/id,12\/elblag"},{"id_centres":"13","name":"Kokoszki","gps":"54.3740911:18.4618115","logo":"","address":"ul. Budowlanych 49\/5, 80-980 Gda\u0144sk","city":"Gda\u0144sk","details":"O\u015brodek w Kokoszkach reprezentowany przez TKKF Jaguar Gda\u0144sk do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Pi\u0142karska Przysz\u0142o\u015b\u0107 z LOTOSEM 1 marca 2014 roku. Trenerem koordynatorem o\u015brodka jest pan Jacek Paszulewicz.","open":"1","created_date":"2014-09-30 16:11:17","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"0","showOrder":"13","email":"","phone":"","nip":"","krs":"","contact_details":"","url":"\/centre\/id,13\/kokoszki"},{"id_centres":"14","name":"S\u0142upsk","gps":"54.4532454:17.0269473","logo":"\/upload\/centres\/14_app_centres_logo_gryf.jpg","address":"ul. Zielona 9, 76-200 S\u0142upsk","city":"S\u0142upsk","details":"O\u015brodek w S\u0142upsku reprezentowany przez Klub Sportowy Gryf S\u0142upsk do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Pi\u0142karska Przysz\u0142o\u015b\u0107 z LOTOSEM 1 wrze\u015bnia 2014 roku. Trenerem koordynatorem o\u015brodka jest pan Tomasz Sznigirewicz.","open":"1","created_date":"2014-09-30 16:15:11","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"0","showOrder":"14","email":"ksgryfslupsk@gmail.com","phone":"598427556","nip":"","krs":"0000225428","contact_details":"TRENERZY\r\nMarcin Rusakiewicz - 2002 - tel. 605 312 888,\r\nPiotr G\u00f3rniewicz - 2003 - tel. 728 369 336,\r\n\u0141ukasz Schulz - 2004 - tel. 501 593 563,\r\nEmil Giszka - 2005 - tel. 795 398 927,\r\nKamil Miastkowski - 2006 - tel. 888 750 926,","url":"\/centre\/id,14\/slupsk"},{"id_centres":"15","name":"Malbork","gps":"54.0418974:19.0448506","logo":"\/upload\/centres\/15_app_centres_logo_1239793_10150323704574995_787120658_n.jpg","address":"ul. Toru\u0144ska 60, 82-200 Malbork","city":"Malbork","details":"O\u015brodek w Malborku reprezentowany przez M\u0142odzie\u017cowy O\u015brodek Pi\u0142karski Pomezania Malbork do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Pi\u0142karska Przysz\u0142o\u015b\u0107 z LOTOSEM 27 wrze\u015bnia 2014 roku. Trenerem koordynatorem o\u015brodka jest pan Rados\u0142aw Rabenda.","open":"1","created_date":"2014-09-30 16:18:11","active":"1","videos_image":"","galleries_image":"\/upload\/media\/15_app_centres_galleries_image_dsc_3603_1.jpg","showOrder":"15","email":"moppomezania@wp.pl","phone":"","nip":"","krs":"","contact_details":"","url":"\/centre\/id,15\/malbork"}]

O programie

Stypendyści
Poprzednie
Następne
Filip Angel 26.03.2004
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Gdańsk
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Bartłomiej Araszewski 23.05.2002
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Chojnice
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Kacper Bartecki 10.02.2001
 • Ksywa: Jeleń
 • Ośrodek: Luzino
 • Pozycja na boisku: Skrzydłowy
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Olivier Bieliński 19.08.2006
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Kartuzy
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Patryk Bonin 06.06.2001
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Starogard Gdański
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Kacper Brandt 09.05.2005
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Ustka
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Michał Brzozowski 11.03.2000
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Ustka
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Szymon Ciemiński 15.04.2005
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Bytów
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Radosław Cirocki 29.05.2004
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Kartuzy
 • Pozycja na boisku: POMOCNIK
 • Ulubiony piłkarz: LIONEL MESSI
 • Ulubiony klub zagraniczny: FC BARCELONA
 • Ulubiony przedmiot w szkole: W-F
 • Hobby: PIŁKA NOŻNA
 • Inne zainteresowania: PIŁKA RĘCZNA
 • Ulubiony napój: FANTA
 • Ulubiona potrawa: KEBAB
Kacper Czajkowski 24.01.2002
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Gdańsk
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Kacper Dawid 04.09.2000
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Ustka
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Tomasz Dobrzyński 18.08.2001
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Nowy Dwór Gdański
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Dominik Fabiś 24.02.2006
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Gdańsk
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Bartosz Flis 11.05.2006
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Bytów
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Julia Formela 03.07.2004
 • Ksywa: Juliete
 • Ośrodek: Stężyca
 • Pozycja na boisku: napastnik
 • Ulubiony piłkarz: Messi
 • Ulubiony klub zagraniczny: FC Barcelona
 • Ulubiony przedmiot w szkole: wf
 • Hobby: sport
 • Inne zainteresowania: jazda na rowerze
 • Ulubiony napój: soki
 • Ulubiona potrawa: makaron
Konrad Formela 16.01.2004
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Gdańsk
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Szymon Galikowski 19.02.2002
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Chojnice
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Kacper Górak 04.04.2001
 • Ksywa: Góry
 • Ośrodek: Stężyca
 • Pozycja na boisku: obrońca
 • Ulubiony piłkarz: Otamendi
 • Ulubiony klub zagraniczny: Manchester City
 • Ulubiony przedmiot w szkole: wf
 • Hobby: żeglarstwo
 • Inne zainteresowania: sport
 • Ulubiony napój: sok jabłkowy
 • Ulubiona potrawa: kotlet mielony
Miłosz Grubba 03.11.2001
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Luzino
 • Pozycja na boisku: Bramkarz
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Mateusz Grzywacz 23.12.2004
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Nowy Dwór Gdański
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Bartosz Hering 15.11.2002
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Gdańsk
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Julia Ignatowicz 06.01.2006
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Bytów
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Mateusz Jabłonka 30.08.2002
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Starogard Gdański
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Oskar Jabłonowski 11.07.2005
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Ustka
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Łukasz Jandziński 12.08.2002
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Kartuzy
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Jakub Janowski 22.02.2002
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Nowy Dwór Gdański
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Mateusz Juński 10.02.2003
 • Ksywa: Mati
 • Ośrodek: Stężyca
 • Pozycja na boisku: pomocnik
 • Ulubiony piłkarz: Messi
 • Ulubiony klub zagraniczny: FC Barcelona
 • Ulubiony przedmiot w szkole: wf
 • Hobby: piłka nożna
 • Inne zainteresowania: jazda na rowerze
 • Ulubiony napój: sok jabłkowy
 • Ulubiona potrawa: spagetti
Krystian Kąkol 16.04.2001
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Ustka
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Dominik Kaliszewski 26.04.2004
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Stężyca
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Kornel Kaniowski 24.04.2003
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Ustka
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Dawid Kiedrowicz 25.04.2004
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Chojnice
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Nikodem Kitowski 21.02.2005
 • Ksywa: KITEK
 • Ośrodek: Kartuzy
 • Pozycja na boisku: NAPASTNIK
 • Ulubiony piłkarz: LIONEL MESSI
 • Ulubiony klub zagraniczny: FC BARCELONA
 • Ulubiony przedmiot w szkole: W-F
 • Hobby: PIŁKA NOŻNA
 • Inne zainteresowania: PIŁKA RĘCZNA
 • Ulubiony napój: WODA
 • Ulubiona potrawa: SPAGETTI
Antoni Klimczuk 09.02.2005
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Ustka
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Damian Korczyc 19.02.2004
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Chojnice
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Mateusz Kosiński 07.04.2004
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Pruszcz Gdański
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Łukasz Kowalik 19.09.2003
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Ustka
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Dawid Kowalonek 26.03.2002
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Bytów
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Jakub Kowynia 08.02.2003
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Gdańsk
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Filip Kołakowski 04.05.2003
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Słupsk
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Hubert Krzyżanowski 22.01.2002
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Słupsk
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Jan Kujawski 16.06.2004
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Gdańsk
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Mateusz Latkiewicz 22.08.2004
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Malbork
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Michał Leik 24.01.2003
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Bytów
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Radosław Leik 10.03.2002
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Bytów
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Kamil Lemańczyk 20.02.2005
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Chojnice
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Dominik Lemka 24.05.2005
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Starogard Gdański
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Jakub Lender 15.06.2004
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Pruszcz Gdański
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Hubert Leopold 22.02.2006
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Gdańsk
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Michał Marendowski 06.05.2002
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Malbork
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Jan Matysiak 11.03.2004
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Pruszcz Gdański
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Szymon Małys 07.03.2003
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Gdańsk
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Daniel Mikołajewski 24.01.2006
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Gdańsk
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Maciej Narloch 05.12.2005
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Starogard Gdański
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Tymoteusz Pacuła 03.05.2003
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Gdańsk
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Sebastian Partyka 28.04.2003
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Gdańsk
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Jakub Pełka 14.02.2005
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Nowy Dwór Gdański
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Marcel Pietrykowski 10.06.2002
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Słupsk
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Michał Pietrykowski 11.01.2005
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Ustka
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Łukasz Plichta 02.02.2005
 • Ksywa: Łuki
 • Ośrodek: Kartuzy
 • Pozycja na boisku: POMOCNIK
 • Ulubiony piłkarz: CRISTIANO RONALDO
 • Ulubiony klub zagraniczny: REAL MADRYT
 • Ulubiony przedmiot w szkole: W-F
 • Hobby: KOLEKCJONOWANIE KART Z PIŁKARZAMI
 • Inne zainteresowania: TENIS STOŁOWY / BIEGI
 • Ulubiony napój: WODA Z CYTRYNĄ
 • Ulubiona potrawa: SPAGETTI BOLOGNESE
Grzegorz Pluciński 07.08.2002
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Malbork
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Przemysław Przybylski 28.06.2000
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Ustka
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Przemysław Płotka 05.03.2005
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Gdańsk
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Wiktor Rachwał 16.11.2005
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Gdańsk
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Mateusz Romanowski 08.05.2001
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Starogard Gdański
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Karol Rucki 26.04.2003
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Malbork
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Mikołaj Rzepiński 09.07.2005
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Chojnice
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Tim Schopinski 19.11.2002
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Chojnice
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Dawid Siebert 05.10.2001
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Luzino
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Adrian Sieczkowski 02.06.2002
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Elbląg
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Damian Splitthof 18.01.2001
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Luzino
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Kordian Stolarowicz 30.11.-0001
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Elbląg
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Mateusz Stolc 15.02.2001
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Luzino
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Mikołaj Synak 25.10.2004
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Stężyca
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Nikodem Synak 10.01.2006
 • Ksywa: Niko
 • Ośrodek: Stężyca
 • Pozycja na boisku: napastnik
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny: Real Madryt
 • Ulubiony przedmiot w szkole: wf
 • Hobby: piłka nożna
 • Inne zainteresowania: gra w fifę
 • Ulubiony napój: sok pomarańczowy
 • Ulubiona potrawa: rosół i gotowane mięso
Oskar Szczepaniuk 19.03.2006
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Nowy Dwór Gdański
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Jarosław Szczerba 10.01.2004
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Elbląg
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Piotr Szewczyk 18.01.2005
 • Ksywa: Szewca
 • Ośrodek: Stężyca
 • Pozycja na boisku: obrońca
 • Ulubiony piłkarz: Messi
 • Ulubiony klub zagraniczny: FC Barcelona
 • Ulubiony przedmiot w szkole: wf
 • Hobby: sport
 • Inne zainteresowania: jazda na rowerze
 • Ulubiony napój: woda mineralna
 • Ulubiona potrawa: spagetti
Adam Szmidke 09.01.2002
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Bytów
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Filip Sznajder 10.02.2006
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Elbląg
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Jakub Szpadzik 25.04.2003
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Nowy Dwór Gdański
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Mateusz Sztabiński 21.02.2003
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Nowy Dwór Gdański
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Mateusz Szweminski 06.04.2003
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Starogard Gdański
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Patryk Thiede 22.02.2004
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Chojnice
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Mateusz Treder 22.04.2005
 • Ksywa: Tredziu
 • Ośrodek: Stężyca
 • Pozycja na boisku: napastnik
 • Ulubiony piłkarz: Lewandowski
 • Ulubiony klub zagraniczny: Real Madryt
 • Ulubiony przedmiot w szkole: wf
 • Hobby: sport
 • Inne zainteresowania: jazda na rowerze
 • Ulubiony napój: soki
 • Ulubiona potrawa: pizza
Kacper Urbański 07.09.2004
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Gdańsk
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Mateusz Uzarek 23.02.2005
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Malbork
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Natan Waśniewski 10.07.2002
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Starogard Gdański
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Artur Węsierski 24.03.2003
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Bytów
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Maciej Wica 29.04.2005
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Bytów
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Jakub Wireński 16.01.2004
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Gdańsk
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Sebastian Wojewódka 19.02.2003
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Starogard Gdański
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Aleksander Wydrowski 30.07.2004
 • Ksywa: WYDRA
 • Ośrodek: Kartuzy
 • Pozycja na boisku: POMOCNIK
 • Ulubiony piłkarz: NEYMAR JR
 • Ulubiony klub zagraniczny: BAYERN MONACHIUM, LESTER CITY
 • Ulubiony przedmiot w szkole: W-F
 • Hobby: PIŁKA NOŻNA
 • Inne zainteresowania: GRY KOMPUTEROWE
 • Ulubiony napój: POWERADE
 • Ulubiona potrawa: PIZZA
Jakub Ziółkowski 06.07.2005
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Elbląg
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
Wojciech Łojeczko 02.06.2002
 • Ksywa:
 • Ośrodek: Elbląg
 • Pozycja na boisku:
 • Ulubiony piłkarz:
 • Ulubiony klub zagraniczny:
 • Ulubiony przedmiot w szkole:
 • Hobby:
 • Inne zainteresowania:
 • Ulubiony napój:
 • Ulubiona potrawa:
-->
LOTOS
KS Lechia

Aktualności

Wczytaj więcej aktualności

Skontaktuj się z nami

Akademia piłkarska

Tomasz Bocheński
Dyrektor Akademii
 

Skontaktuj się z nami

Akademia piłkarska

Tomasz Borkowski
Trener koordynator
 

Formularz rejestracji

Deklaracja przystąpienia do APLG

Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia.

FAQ

Najczęsciej zadawane pytania

 • W jakim wieku musi być dziecko, żeby zapisać je do programu?

  W zależności od ośrodka, prowadzimy zajęcia w grupach wiekowych 6-13 lat.

 • Jak zapisać dziecko do projektu?

  Należy bezpośrednio skontaktować się z koordynatorem danego ośrodka lub z trenerem prowadzącym.

 • Czy trzeba przejść jakieś testy?

  Zajęcia są dostępne dla wszystkich chętnych, na późniejszym etapie zawodnicy poddawani są selekcji, prowadzonej przez trenerów i koordynatorów.

 • Ile kosztuje udział w programie?

  Udział w programie jest bezpłatny, ośrodki pobierają jedynie składkę członkowską od zawodników zrzeszonych w klubie, której wysokość ustanawiają wewnętrzne statuty poszczególnych klubów.

 • Jak często prowadzone są treningi?

  W zależności od kategorii wiekowej 3, 4 lub 5 razy w tygodniu.

 • Czy treningi nie będą kolidowały z nauką szkole?

  Siatka godzin skorelowana jest z zajęciami w szkole. Treningi odbywają się popołudniami, chyba, że któryś zespół tworzy klasę sportową - wówczas treningi odbywają się w ramach zajęć lekcyjnych.

 • Jakie kwalifikacje posiada kadra trenerska?

  Trenerzy posiadają uprawnienia UEFA B lub UEFA A.

 • Czy podopieczni projektu biorą udział w jakiś rozgrywkach ?

  W większości uczestniczą w rozgrywkach organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej.

Przeczytaj pozostałe FAQ
best websites of the world